Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Hírek

 

2018. március 27-én megtartotta ülését a Salgótarjáni Civil Fórum, amely  megválasztotta  az új
Salgótarjáni Civil Kerekasztalt.

 

29684034_1277168832416581_5940186501814538805_n.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Madách-hagyomány Ápoló Egyesület

 

     A salgótarjáni székhelyű egyesület  története 1997. november 17-éig vezethető vissza.  Az alapító tagok ekkor nyilvánították ki szándékukat a szervezet létrehozására.  A  fő célok, feladatok között Az ember tragédiája szerzője,  Madách Imre világirodalmi rangú életművének propagálása,  népszerűsítése és a Tragédia-költő nevét viselő patinás,  1923-ban alapított  salgótarjáni gimnázium történetével, jelenével kapcsolatos értékek gyűjtése, közkinccsé tétele szerepel.
 

     Az egyesületet a  Nógrád Megyei Bíróság 1998. április 30-i dátummal, a Pk. 60 001/1984/4. sz. végzéssel,  a 34/1998. sz. alatt vette nyilvántartásba, tehát az idén éppen húszéves e közösség, amelynek tevékenysége szorosan kötődik a Madách Imre Gimnáziumhoz. Az egyesület az alapítása óta eltelt években 25-30 rendes illetve pártoló taggal működött, illetve működik jelenleg is. Az elnöki tisztet a megalakulástól kezdve dr. Csongrády Béla tölti be,  munkájához segítséget kap a vezetőség, illetve az egyesület  további tagjaitól, a gimnázium tantestületétől.
 

     A Madách-hagyomány Ápoló Egyesület rendszeresen részt vett  és vesz a legújabb kori, 1964 óta tartó nógrádi Madách-kultuszt ébren tartó valamennyi jelentősebb  rendezvényen,  konferencián, tanácskozáson, megemlékezésen.  Az évenkénti januári balassagyarmati és az októberi csesztvei ünnepségeken  a  szervezet  rendszeresen koszorút helyez el Madách Imre szobránál.  Az egyesület meghonosította – és főként  az önkormányzattal,  továbbá a Madách gimnáziummal s más intézménnyel együttműködve szervezi – Salgótarjánban a Madách-koszorúzási ünnepséget,  amelyre a költő 1823. január 21-i születésnapjához, a magyar kultúra ünnepéhez és Salgótarján várossá nyilvánítása évfordulóihoz kötődően kerül sor Varga Imre Madách-szobránál.  Ezen alkalommal a helyi kulturális és közélet kiemelkedő személyiségei mondanak beszédet.  Ugyanekkor tart az egyesület a Madách gimnáziumban ünnepi közgyűlést,  amelyen jeles Madách-kutatók, országosan és helyileg jegyzett szakemberek fejtik ki Madáchcsal kapcsolatos  gondolataikat.
 

     Több tag nevéhez számos Madáchcsal kapcsolatos publikáció (cikk, tanulmány, könyv) fűződik.  2006-ban és 2008-ban az egyesület kiadásában jelent meg a „Tanáregyéniségek a Madáchban” című, „Tények, emlékek”  alcímű kötet I. és II. része jórészt saját tagok munkája révén. Az egyesület 2009-ben megjelentette a „Madách-kultusz Salgótarjánban – Fejezetek a Madách-hagyomány Ápoló Egyesület tízéves történetéből” című kiadványt.  2012-ben látott napvilágot az egyesület kiadásában dr. Gréczi-Zsoldos Enikő egyetemi adjunktus  – aki alapító tag – „retortán át bocsájtani” – Harsányi Zsoltnak a Madách-regény megírását megelőző levelezése” című hosszabb tanulmánya,  a következő évben pedig dr. Bozó Gyula – ugyancsak egyesületi tag – „Élt 18 évet” könyve jelent meg a 75 évvel ezelőtt született Ravasz István emléke előtti tisztelgésként.
 

     Az egyesület társszervezője a Madách gimnáziumban  érettségizett  Ravasz István, az 1956. december 8-i salgótarjáni sortűz ifjú mártírja költészetéből immár hagyományosan megrendezett versmondó versenyeknek, valamint a költő egykori lakóházánál és sírjánál rendezett emlékünnepségeknek. A szervezet 2001-ben megyei diákpályázatot írt ki és támogatott a Tragédia-költő szellemi öröksége témakörben s közreműködött a gimnázium által szervezett országos drámaelemző pályázat illetve konferencia munkájában is.
 

     A 2003/2004-es tanév végén az egyesület a Madách Gimnáziummal és Szakközépiskolával együttműködve – az önkormányzat és az áruház engedélyével – emléktáblát helyezett a 95 évvel ezelőtt alapított jogelőd intézmény, mint a város első középiskolája tiszteletére a Bem úti Spar falán.
 

     Az egyesület céljai elérése érdekében jó kapcsolatokat alakított ki és éltet a városi önkormányzattal, a város oktatási és kulturális intézményeivel, más civil szervezettel, a médiával.

 

Salgótarján, 2018.  március

 

 

 

 

 

Tisztelt Látogatók!

Figyelmükbe ajánlom az e heti Civil Hónap programlistáját. Szeretettel várjuk a kedves érdeklődőket a megrendezésre kerülő programokra.

 

HETI AKTUALITÁSOK A CIVIL HÓNAP ESEMÉNYEIBŐL

 

2016. szeptember 20. 16.00:”Túl-súlyos problémák”: - az elhízás és napjaink divat diétáinak veszélyei.

Helyszín: Balassi Bálint Megyei Könyvtár.
Felelős: Magyar Rákellenes Liga Salgótarjáni Szervezete.

2016. szeptember 21. 10.00: A Harmadik Szektorért Egyesület és az Új Nemzedék Iroda „Civil Staféta” címmel konferenciát rendez. Helyszín: Medves Hotel, Salgóbánya.

2016. szeptember 22. 17.30: Medve Jánosné kiállításának megnyitója a JAMK Fotógalériájában.

Felelős: Nógrád Megyei Fotóklub.

2016. szeptember 23. 16.30: Kutatók éjszakája "Civilek a levéltárban" rendezvény.

Helyszín: MNL Nógrád Megyei Levéltára.

2016. szeptember 23-24-25. : SVDÖK Tábor.

Helyszín: Medves Hotel, Salgóbánya.

Szervezők, támogatók: Lélekpendítők Társasága, Salgótarján, Megyei Jogú Város Önkormányzata, Salgótarjáni Városi Diák Önkormányzat, Nógrád Ifjúságáért Alapítvány, Novohrad-Nógrád Geopark, CSEÖH (Nógrád Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház).

2016. szeptember 24. : Vásártéri Vásár.
Helyszín: Salgótarján, Vásártér.
Felelős: MESE.

 


 

 

 

 

 

Tisztelettel meghívjuk

a

Salgótarjáni Civil Fórum ülésére.

 

Időpontja: 2016. április 26. (kedd) 14.00 óra

Helyszín: a Városháza nagyterme

 

Program:

1. Ünnepi műsor – Fellépnek a Salgótarjáni SZC Kanizsai Dorottya Szakközépiskola és Szakiskola diákjai Barna Terézia tanárnő vezetésével.

2. A „Civilek a Városért-díj” átadása.

(A díjat a Salgótarjáni Civil Kerekasztal 2010-ben alapította. A díj anyagi feltételeit a Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány teremti meg minden évben. A díjat Horváth Tamás fotója alapján Birkás Babett képzőművész készítette vegyes technikával.)

3. A Salgótarjáni Civil Kerekasztal éves beszámolója - Bódi Györgyné elnök.

 

Felhívjuk a salgótarjáni civil szervezetek figyelmét, hogy a Salgótarjáni Civil Fórum várja mindazon civil szervezetek megjelenését, amelyek szívesen csatlakoznának a Civil Fórumhoz. A csatlakozás a Civil Kódexben előírtak szerint lehetséges: a jelentkező civil szervezet cégbírósági bejegyzésének hiteles másolatának átadásával, illetve másik két bejegyzett civil szervezet által készített ajánlás átadásával,  a regisztrációs ponton.

 

Salgótarján, 2016. április 18.              

 

                                                                      Bódi Györgyné

                                                  a Salgótarjáni Civil Kerekasztal elnöke

 

 

 

 

 

 

A Salgótarjáni Civil Kerekasztal

2016. február 16-án megtartotta évnyitó összejövetelét a
Civil Közösségek Házában.

Vendégünk volt Fekete Zsolt alpolgármester úr.

 

img_0694.jpg

img_0693.jpg

img_0692.jpg

img_0691.jpg

 

 

 

 

 

 

Megtartotta alakuló ülését a Salgótarjáni Civil Kerekasztal

 

2015. május 12-én, két héttel a Salgótarjáni Civil Fórumon történt választást követően megtartotta alakuló ülését a Salgótarjáni Civil Kerekasztal. A Civil Közösségek Házában a megjelentek megválasztották az új alelnököket, Pádár Lászlóné és Uramecz János személyében.

A Salgótarjáni Civil Kerekasztal tagjai érdeklődésüknek, tapasztalataiknak, civil hátterüknek megfelelően vállalták, hogy Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlését megelőző bizottsági üléseken tanácskozási joggal részt vesznek.

Munkatervi javaslatok alapján, a tagok úgy döntöttek, hogy szeptember hónap végén ismét megrendezik a Salgótarjáni Civil Kavalkád programsorozatát, amelynek előreláthatólag hívó szava ”Civilek az egészségért” lesz.

A Salgótarjáni Civil Kerekasztal fontosnak tartja, hogy a városunkban tevékenykedő civil szervezeteket, egyesületeket, klubokat és az ott tevékenykedőket elérje. Együttes munkával, egyeztetéssel remélhetőleg a harmadik negyedévben pontosabb adatsor áll majd rendelkezésre a salgótarjáni civil szervezetek működéséről. Ebben a munkában a Nógrád megyei Civil Információs Centrum, a Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány és a korábbi Civil Kerekasztal adatainak összegzése valamint a választást előkészítő és lebonyolító bizottságok munkája is fontos szereppel bír.

A Salgótarjáni Civil Kerekasztal tagjai végezetül tájékoztatást hallgattak meg a május-júniusi salgótarjáni civil programokról. A mindenkit igen érdeklő Salgótarjáni Civil Alapból igényelt első féléves civil szervezeti támogatási kérelmeket a Bíráló Bizottság megtárgyalta  és hamarosan várható Dóra Ottó polgármester úr döntése.